มั่ผิคุลั

Cyspera® เป็นผลิตภัณฑ์ซิสทีเอมีนที่เสถียรตัวแรกและปราศจากไฮโดรควิโนน เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนจุดด่างดำที่ฝังแน่นให้เลือนหาย

  • รอยสีน้ำตาลและจุดด่างดำดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
  • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลัง
  • ปลอดภัยสำหรับการใช้งานระยะยาว
  • ปราศจากสารไฮโดรควิโนน ไม่ไวต่อแสง
  • ออกแบบมาสำหรับทุกสภาพผิวและทุกสีผิว
  • ปื้นและรอยคล้ำสีน้ำตาล
  • กระแดด
  • สีผิวที่คล้ำขึ้นคล้ายแผลเป็น
  • การฟื้นฟู
View Gallery

Before & After Results

Prev
Next

After

Before

User Testimonial

After

Before

After

Before

Courtesy from Dr. Mai Ahmad

After

Before

Courtesy from Dr. Mai Ahmad

After

Before

After

Before

After

Before

92%

ของอาสาสมัครเห็นการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะของปื้น/รอยสีน้ำตาล

67%

การแก้ไขเม็ดสีที่ฝั้งแน่น ยากแก่การรักษา

Considerable efficacy

นึถึสิธิที่สู

Superior benefit / risk ratio compared to all other agents

มีน์มืทีกัสี่ด้ว่อื่ที่มี

Significant efficacy both by investigators’ and patients’ assessments

มิทั้ผู้ช้ผู้สั ว่มีสิธิดีย่มีนัคั

Higher pigment correction compared to all other agents

มีสิธิรัสีผิด้ดีว่ตัอื่ที่มี

Significant efficacy in pigment correction

มีธิรัม็สีด้ดีย่มีนัคั

ช้ : มีสัผักัตัสั้

การใช้งาน Cyspera® สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการและกิจวัตรของผู้ใช้แต่ละราย

สามารถใช้ได้ในตอนเช้าหรือตอนเย็น มอบความยืดหยุ่นและทางเลือกให้เป็นในแบบของคุณ

ช่วงการรักษา: ใช้วันละครั้ง, ทุกวัน, เป็นเวลา 16 สัปดาห์
ช่วงการคงผลการรักษา: ใช้วันละครั้ง,อาทิตย์ละ 2 ครั้ง

1. น้ที่ม่ด้ล้

อาจล้างหน้าก่อนใช้
หากจำเป็นต้องล้างหน้า, ให้เว้น 1 ชั่วโมง จึงค่อยทา

2.

ทาบางๆลงบนผิว แล้วทิ้งไว้ 15 นาที (อาจเกิดความรู้สึกอุ่นๆ หรือ คันยิกยิก และเป็นอยู่ประมาณ 30 นาที)

3.ล้

ล้างออกด้วยครีมล้างหน้าที่อ่อนโยน เช็ดหน้าให้แห้งด้วยผ้าขนหนู

4. พิ่ชุ่ชื้

ทามอยส์เจอไรเซอร์, และรักษาความชุ่มฉ่ำของผิวตลอดทั้งวัน

เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี แนะนำอย่างยิ่งว่าควรใช้ร่วมกับครีมกันแดด ที่มี SPF 30 หรือมากกว่า

Cyspera® ไม่ใช่สารไวต่อแสง จึงใช้ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเข้มของแสงแดดและ ใช้ได้กับผิวทุกประเภท

Loading Locator Software...