ซิร่ม์น์

1966

นพ.Chavin สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของสีผิวอย่างมีนัยสำคัญขณะที่ใช่ซิสเทียมีน

1968

ศาสตราจารย์ Fitzpatrick ตั้งข้อสังเกตว่าซิสเทียมีน มีประสิทธิภาพมากกว่าไฮโดรควิโนนสำหรับความผิดปกติของการสร้างเม็ดสีมากเกินไป แต่ความไม่คงตัวของมันกลับเป็นข้อจำกัดให้ไม่สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใช้เฉพาะที่ได้

1996

องค์การอนามัยโลกเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของไฮโดรควิโนน ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยของไฮโดรควิโนน

2012
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้สามารถใช้ซิสเทียมีนเฉพาะที่ เพิ่มความคงตัวได้อย่างมาก
2019

เปิดตัว Cyspera® Intensive Pigment Corrector

2022

การเปิดตัว Cyspera Intensive System™ ที่มี Cysteamine Isobionic-Aide Complex™ ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัลมากมาย รวมถึง Allure Breakthrough Best of Beauty Award 2022

Loading Locator Software...