Thang đo Fitzpatrick là phương pháp đưc s dng rng rãi nht đ xác đnh loi da. Thang đo Fitzpatrick đo lưng sc t trong da và kh năng chu đng ca da đi vi ánh nng mt tri.

Loading Locator Software...

Women's Day Sale

20% OFF

Code: HAPPY20
SHOP NOW
close-link