Thang đo Fitzpatrick là phương pháp đưc s dng rng rãi nht đ xác đnh loi da. Thang đo Fitzpatrick đo lưng sc t trong da và kh năng chu đng ca da đi vi ánh nng mt tri.

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

Loading Locator Software...

Mother's Day

15% OFF

SHOP NOW
Code: LOVEMOM
close-link

Let's Keep in Touch

Get special offers, new product sneak peeks, tips & more.
SIGN UP
Close